Groeien als mens

De Academie voor Integratieve Psychologie heeft het genoegen u een herhaling aan te kondigen van haar succestraining ‘Groeien als mens’

Deze reeks vormingsavonden voor de persoonlijkheid streeft naar een maximale ontplooiing van de in ons sluimerende psychologische, emotionele, communicatieve en realisatorische mogelijkheden. Anders dan in veel andere cursussen worden niet alleen bruikbare vaardigheden zoals assertiviteit, empathisch communiceren en creatief denken bijgebracht. Deze training is dan ook één der weinige waardoor de persoonlijkheid van de deelnemers blijft groeien, ook na het beëindigen van de opleiding.

Tijdens de opleiding worden in feite de meest effectieve moderne verworvenheden der hedendaagse psychologie op een bevattelijke en bruikbare manier bijgebracht. Het effect op de eigen persoonlijkheid, zowel tijdens de cyclus als erna, werd reeds meerdere malen streng wetenschappelijk gemeten en bevestigd. Tot de meest opvallende resultaten behoren een sterk toegenomen fundamenteel zelfvertrouwen, een vergrote assertiviteit en ‘emotionele intelligentie’, een grotere communicatieve vaardigheid, zowel ten opzichte van de partner als in professionele situaties, en een duidelijker inzicht in de eigen emoties en motivationele achtergronden. Dankzij dit alles wordt de cursist zowel zelfzekerder als soepeler in zijn groeiproces, rustiger en toch dynamischer, zelfbewuster en toch meer open tegenover de medemens, en kan hij frustraties en mislukkingen beter aan door zijn constructieve houding .

Graag verstrekken wij u meer gedetailleerde informatie .

Datum en Prijs

De cursus gaat door op maandagavonden met startdatum 02 oktober 2017

Gezien de grote belangstelling wordt opnieuw een reeks georganiseerd, bestaande uit een module maandagavondsessies van 19u30 tot 22u30, 3 zaterdagen van 9u tot 17u30 en een weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag

De prijs bedraagt 1950 euro. Te betalen in gemakkelijke schijven. In deze prijs zijn een uitgebreide syllabus,de verblijfskosten voor de weekends, en een ontspannings-cd.

Bij de inschrijving betaalt u een voorschot van 500 Euro. De 1ste , 10de les ook 500 euro en 20ste les-avond nog 450 euro. Ofwel spreken we een individueel traject af dat we samen ondertekenen.

De cursus vereist geen specifieke vooropleiding. Wij besteden wel veel aandacht aan de werkelijke motivatie en interesse van de kandidaat-deelnemers en hadden u graag eerst ontmoet voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor kan telefonisch een afspraak gemaakt worden

Opleiding tot psychotherapeut of psychologisch consulent

Voor wie belangstelling heeft in een opleiding tot psychotherapeut of psychologisch consulent, is deze basiscursus het eerste van de vier vormingsjaren van de totale opleiding. De basistraining bevordert vooral de persoonlijke groei. Het 2de jaar ‘Optimaal functioneren als mens’ leert de grondbeginselen van de moderne psychologie toepassen in de praktijk en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in de toegepaste psychologie.Tijdens de twee (3de en 4de jaar) vervolgjaren leert de cursist hoe hij op een integratieve manier groei kan begeleiden en induceren bij anderen.

Opleidingssubsidies

AIP is door de Vlaamse overheid erkend als professionele opleidingsinstelling en behaalde de Iso 9001 norm. U kan dan ook gebruik maken van de voorziene overheidssubsidies.
Voor zelfstandigen en kmo’s is er de KMO-portefeuille, waardoor u 50% korting bekomt op het inschrijvingsgeld. Meer info op www.kmo-portefeuille.be
Verder bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van opleidingscheques werknemers. Voor meer info op www.vdab.be/opleidingscheques

Inschrijving

In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier. Mogen wij u vragen ons dit zo snel mogelijk terug te willen sturen zodat wij tot de praktische regeling van de training kunnen overgaan. Het aantal deelnemers is beperkt!! Uw inschrijving wordt steeds bevestigd samen met een uitnodiging en enkele praktische wenken voor de eerste sessie.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan kan u steeds bij ons terecht op het telefoonnr. 051/588549 – 0496/845471, op ons e-mail adres : didier@deswal.be of op onze website: www.psychology-integration.eu