Volwassenen therapie

Volwassenen

INDIVIDUELE THERAPIE

In individuele gesprekstherapie maken we ruimte om op een veilige manier stil te staan bij wat moeilijk loopt.
Het aanbod wordt aangepast aan de specifieke problemen en hulpvragen van de cliënt. Elke therapeut werkt met verschillende methoden en technieken.
Verschillende problemen en hulpvragen kunnen aan bod komen binnen de praktijk: identiteitsvragen, depressie, angsten, trauma en andere verwerkingsproblemen, verlieservaringen, relatieproblemen, burn-out, psychosomatische klachten, stress, persoonlijkheidsstoornissen, zingeving, CVS, fybromyalgie, eetstoornissen, …

RELATIETHERAPIE

In een partnerrelatie kunnen er heel wat problemen opduiken: conflicten, verschillende waarden, verschillende opvoedingsstijlen, verwerken van ontrouw, communicatieproblemen…

Jullie worden samen uitgenodigd voor een eerste gesprek waarin jullie elk je eigen kant van het verhaal kunnen vertellen. Mocht dit nodig zijn, dan nodigen we jullie daarna elk apart uit voor een gesprek waarin er nader wordt ingegaan op je persoonlijke achtergrond.

VOLWASSENEN MET EEN BEPERKING

Ook op volwassen leeftijd kunnen er ontwikkelingstoornissen ontdekt worden (ADHD, autismespectrumstoornis,…). De confrontatie met deze diagnose is vaak moeilijk, kan voor relatieproblemen zorgen, problemen op het werk…
De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar de diagnosespecifieke kenmerken (psycho-educatie) en de hieraan gelinkte problemen.
Binnen de groepspraktijk hebben we ook therapeuten die ervaring hebben met het begeleiden en het behandelen van volwassenen met een mentale beperking. Ook voor deze volwassenen bieden we therapie op maat van de cliënt aan.

EMDR

EMDR is een door Francine Shapiro ontwikkelde methodiek, die gebruikt wordt bij de behandeling van psychotrauma.

In 1987 ontdekte Shapiro dat het horizontaal heen en weer bewegen van de ogen, terwijl ze dacht aan dingen die negatieve emoties opwekten, die emotionaliteit liet zakken of helemaal wegnam. Aanvankelijk dacht Shapiro te maken te hebben met een vorm van desensitisatie en noemde haar methode EMD of Eye Movement Desensitisation. Haar eerste wetenschappelijke onderzoeken bij traumaslachtoffers lieten een duidelijk positief effect zien, dat bij follow-up bleek stand te houden.

In de loop der jaren verfijnde ze haar methode en wijzigde de naam van EMD in EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing therapy). Dit was een gevolg van het feit dat ze merkte dat niet alleen desensitisatie optrad, maar dat cliënten ook spontaan positievere gedachten kregen over zichzelf en de wereld.

Steeds meer kreeg ze het gevoel dat trauma’s met behulp van haar methode volledig konden verwerkt en afgesloten worden. Het is alsof de ervaringen, die indertijd in het brein en het lichaam ingebrand en ongewijzigd weggestopt waren met behoud van alle beelden, geluiden, gedachten, lichaamssensaties en emotionaliteit, door het organisme niet op eigen kracht konden worden verwerkt. Met behulp van EMDR lijkt een verwerking van het verleden spontaan op te treden, waarbij het herbeleven van dat verleden stopt en de persoon alle negatieve ballast van dat verleden achter zich laat. Het verleden wordt een herinnering en ingeschreven in de persoonlijke biografie als een afgesloten feit.

Dat EMDR werkt, is inmiddels aangetoond door een 15-tal gecontroleerde onderzoeken. Hoe het precies werkt, wat de werkzame elementen zijn en welk verklaringsmodel het juiste is, is nog niet duidelijk. De toekomst zal ons waarschijnlijk meer inzicht geven.

Het is nu wel al duidelijk dat de naam EMDR niet meer zo’n correcte beschrijving geeft van de methode, want niet alleen oogbewegingen blijken te werken. Uit onderzoek bleek dat hetzelfde therapeutisch effect bereikt wordt bij het alternerend links-rechts aanbieden van geluiden of lichamelijke prikkels. Indien de naam EMDR de afgelopen 14 jaar niet zo ingeburgerd was, zou Shapiro  haar methode eenvoudigweg “Reprocessing Therapy” noemen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een methode die de behandeling van klachten, gerelateerd aan vroegere gebeurtenissen of de actuele leefsituatie, versnelt. Gecontroleerde studies tonen aan dat deze methode kan leiden tot een snelle desensitisatie van traumatische herinneringen, gepaard gaand met een cognitieve herstructurering en een significante afname van de symptomen (o.a. angst, intrusieve gedachten, flashbacks en nachtmerries). Op dit ogenblik zijn er over EMDR meer gecontroleerde studies beschikbaar dan over om het even welke andere behandelmethode voor Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK

MMPI

Een algemene persoonlijkheidstest. Deze test heeft als doel om mogelijke psychopathologie-stoornissen te identificeren. Daarnaast geeft deze test een beeld van de persoonlijkheids-kenmerken van een individu. Dat kan een extra hulp bieden bij de behandeling van bepaalde problemen.