Anouchka Soenen

anouchka@deswal.be | 0483 70 83 52

anouchka soenenAnouchka Soenen is psychotherapeute en vormt zich momenteel bij in de Integratieve Psychotherapie. Zij werkt als orthopedagoge in het buitengewoon onderwijs, waar zij instaat voor de opvolging van de leerlingen en fungeert als vertrouwensfiguur. Naast de individuele begeleiding van kinderen met een mentale beperking, leerstoornis en/of ontwikkelingsstoornis, biedt zij ondersteuning aan ouders die moeilijkheden ondervinden bij het opvoeden van hun kind. Zij schoolt zich bij door vormingen te volgen rond behandelingstechnieken, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen,… Zij volgde onder andere: emoties bij kinderen met ASS, aan de slag met duplopoppen, niet-medicamenteuze behandeling van ADHD, conflicthantering,…


Anouchka is gespecialiseerd in Individuele therapie, ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en groepsbegeleiding bij kinderen, jongeren en volwassenen