Kinderen & Jongeren therapie

INDIVIDUELE THERAPIE

Creatieve- en speltherapie

Aan de hand van spelen en creatieve werkvormen komen we tot de verwerking van problemen, onzekerheden en angsten. De kinderen/ jongeren leren emoties te herkennen en leren hoe ze moeten omgaan met bepaalde emoties (bv. agressieregulatie),…

Er wordt samen met het kind en de ouders gezocht hoe we het probleem kunnen aanpakken. De samenwerking tussen het kind/de jongere, de ouders en de therapeut is een zeer belangrijk element.

Gesprekstherapie

Bij sommige kinderen komt het spel moeilijker op gang. Ook jongeren vinden vaak minder aansluiting bij de creatieve- en speltherapie.

In individuele gesprekstherapie maken we ruimte om op een veilige manier stil te staan bij wat moeilijk loopt. Het aanbod wordt aangepast aan de specifieke problemen en hulpvragen van de cliënt. Elke therapeut werkt met verschillende methoden en technieken.

Jongeren zijn op zoek naar wie ze zijn, wat ze willen. Vaak liggen ze in conflict met emoties. Door de worsteling met hun emoties maken ze het ook moeilijk voor hun omgeving.

Naar gelang de vraag van de cliënt wordt er ook ouder- of gezinsbegeleiding voorzien als aanvulling op de individuele therapie.

Psycho-educatie

Kinderen met een beperking kunnen uitleg krijgen over hun diagnose en leren omgaan met hun beperkingen en mogelijkheden.We gaan samen op zoek naar hun sterktes.

OUDERBEGELEIDING

Opvoedingsondersteuning

Samen met de hulpverlener gaan de ouders op zoek naar de juiste aanpak. Het opvoedingsklimaat wordt aangepast aan de noden van het kind. Aan de hand van situatiebesprekingen geeft de hulpverlener tips en adviezen over de opvoeding. Ouders van kinderen met een beperking krijgen een aanbod op maat van hun kind. De ouderbegeleiding wordt vaak gecombineerd met individuele therapie voor het kind/ jongere.

Adviesgesprekken

In een adviesgesprek kan een ouder de manier van opvoeden aftoetsen. De therapeut kan de ouder helpen zoeken naar mogelijke oplossingen voor een concreet probleem.

Psycho-educatie

Er wordt uitleg gegeven aan de ouders over een bepaalde diagnose. De psycho-educatie kan zowel individueel aangeboden worden of in groep. Bij individuele psycho-educatie wordt de informatie afgestemd op uw zoon of dochter.

GROEPSBEGELEIDING

Sociale vaardigheidstraining

In de sociale vaardigheidstraining leren kinderen op een interactieve en speelse wijze sociale basisvaardigheden aan. Ondermeer de volgende thema’s zullen aan bod komen: goede praat en luisterhouding, gevoelens en gedachten uiten, complimenten geven en ontvangen, kritiek geven en ontvangen, eigen mening vormen en leren onderhandelen, eigen grenzen herkennen en aangeven, pesten en plagen,…

Psycho-educatie

Voor ouders die geconfronteerd worden met een diagnose van ASS bij hun kind. De ouders krijgen uitleg over de diagnose. Ze leren de kenmerken te herkennen bij hun kind/ kinderen en ze leren op een aangepaste manier omgaan met hun kind (en zijn/haar beperking).

Voor ouders die geconfronteerd worden met een diagnose van ADHD bij hun kind. Er wordt uitleg gegeven over de diagnose en samen met de ouders gaan we op zoek naar de juiste aanpak voor elk kind.

De ouders komen in een groepsbegeleiding in contact met andere ouders die eenzelfde problemen ervaren, ze kunnen op die manier hun ervaringen delen.

GEZINSBEGELEIDING

In gezinsgesprekken nodigen we het gezin uit (kind én ouders, soms ook broers en zussen). We geloven dat problemen niet op zichzelf staan, maar verankerd zijn in het gezin. We helpen het gezin om oplossingen te vinden die bij het gezin passen.

DIAGNOSTIEK

Intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren
Wij beschikken over twee verschillende intelligentietesten: de SON-R en de WISC-III. De SON kan afgenomen worden bij kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 7 jaar. De WISC-III is geschikt vanaf een leeftijd van 6 jaar tot en met 16 jaar.

Een intelligentieonderzoek betreft een onderzoek naar het leervermogen. Het kan een mogelijke indicatie zijn voor onderliggende problemen. Voor de testafname vindt een gesprek plaats met de ouders en eventueel met hun kind. De bedoeling van dit gesprek is om een beeld te krijgen van de bezorgdheden van de ouders, zodat we met die bezorgheden gerichter kunnen observeren tijdens de testafname. Er zal tijdens dit gesprek ook uitleg gegeven worden over de testafname. Wanneer de test afgenomen is, volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht en kan er eventueel verder advies geformuleerd worden. De ouders krijgen een kopie van het verslag mee naar huis.

Persoonlijkheidsonderzoek

MMPI-A

Jongeren met een leeftijd tussen 13 jaar en 18 jaar komen voor deze test in aanmerking. Deze test heeft als doel om mogelijke psychopathologiestoornissen te identificeren. Daarnaast geeft deze test een beeld van de persoonlijkheidskenmerken van een individu.